Missie en Waarden

Missie

Onze missie bestaat erin onze klanten te helpen:

 • de performance en productiviteit van hun organisatie te verbeteren;
 • het potentieel en het talent van hun medewerkers, teams en managers/leiders te benutten;
 • kernboodschappen (bedrijfsdoelstellingen, bedrijfswaarden, enz.) intern en op een duurzame wijze over te brengen.

De werkingssfeer van onze opdrachten omvat:

 • de begeleiding op directieniveau (Executive coaching):
  • door de definitie en communicatie van de bedrijfsvisie, -missie en -waarden;
  • door de uitstippeling van de bedrijfsstrategie en de implementatie van Operationele Uitmuntendheid (Business Excellence / Operational Excellence).

 • de begeleiding van de teams (Team coaching) :
  • door de sensibilisering en opleiding van de personen als individu en in teamverband op hun «Wegen naar Uitmuntendheid® »)
  • door de krachten te bundelen en enthousiasme te bevorderen om Uitmuntendheid te beleven als een manier van denken en zijn («Excellence as a Way of Life®»);
  • door de concepten, methoden en gedragingen van Uitmuntendheid die tijdens de sensibiliseringssessies aan bod zijn gekomen, in concrete actiepunten te vertalen.
A13 7