Diensten

Pilgrim Support profileert zich als een communicatie- en consultancybureau. Consultancy en communicatie beschrijven het best ons aanbod van diensten (en producten). Maar onze ware ambitie, de essentie van ons beroep, is u te helpen om in uw vakgebied uit te munten.

Steunend op een netwerk van zelfstandigen, het Pilgrim-team, bieden wij u een waaier van diensten aan om u, stap voor stap, te helpen op weg naar Uitmuntendheid. Ontdek hierna ons diensten- en productenaanbod. Er gaat echter niets boven een direct contact of een gepersonaliseerde informatie om aan uw verwachting te voldoen. Neem dus gerust contact op met Philippe Leman. Hij zal u graag verder helpen.

Hoewel sommige klanten een beroep op ons doen voor gerichte eenmalige sessies, neemt onze samenwerking voor veel klanten de vorm aan van een kort of langer opleidingstraject. Een dergelijk traject bestaat afwisselend uit sensibiliseringssessies en workshops om de medewerkers een nieuwe kijk te bieden op en ontvankelijk te maken voor bepaalde thema's of kernboodschappen en die in concrete actiepunten om te zetten. 

Conferenties / opleidingen

De conferenties of opleidingssessies gegeven door de Pilgrims zijn als volgt gestructureerd:

 • duur: van 2 uur tot 1 dag
 • in het Nederlands, Frans of Engels (desgewenst ook tweetalig NL/FR of FR/EN)
 • rode draad: een of meer door de klant gekozen thema's; of een verhaal dat dient als rode draad en bijzondere aspecten van Uitmuntendheid voor het voetlicht brengt.

 Deze sessies lenen zich voor een aantal mogelijke gebruiken:

 • de versterking van een kernboodschap op een conventie of event
 • het aanleren van concepten, gedragingen, methodes of technieken verbonden aan een specifiek thema
 • "kick-off" (vertrekpunt, sensibilisering) van een traject (zie verder)
 • enz. 

In dit kader passen ook de "events". Terwijl bedrijven soms een beroep doen op onze diensten voor een lezing e.a. tijdens een conventie of een event, vertrouwen zij ons soms ook de organisatie toe van een volledige themadag. Deze dag wordt - rond dezelfde rode draad - ingedeeld in een "educatief" gedeelte (boodschappen van het bedrijf met "storytelling" rond de kernboodschappen/krachtige thema's) en een "recreatief" gedeelte.

Zo kunnen wij u in het kader van een partnerschap met het Euro Space Center meenemen op een missie in de ruimte, waarbij de voormiddag gewijd is aan de kernboodschappen die de Apollo13‑missie ons leert (storytelling met gebruik van authentieke audio-opnamen en videobeelden van toen). In de namiddag kunt u plaatsnemen in de vluchtsimulator van de spaceshuttle en in de oefentoestellen van de astronauten. Succes verzekerd! Op basis van hetzelfde stramien kunnen wij in de voormiddag het verhaal brengen van het fregatschip Leopold I en in de namiddag aan boord van een plezierboot op zee gaan varen, of nog in de voormiddag de leringen van Uitmuntendheid delen en aan de Ecole du feu van Ottignies-LLN het vuur trotseren.

Trajecten

 Een - kort of langer - "traject" kan een efficiënte combinatie bieden van:

 • sensibiliseringssessies om de medewerkers ontvankelijk te maken voor bepaalde kernwaarden en kerngedragingen (zie voorgaand punt)
 • de concrete toepassing van deze gerichte thema's tijdens de workshops (zie hierna)
 • eventueel een business game om te leren hoe wij onze werkwijzen en processen concreet kunnen verbeteren (zie hierna)
 • of een event met een bundelend karakter, online met de gekozen rode draad (zie afbeelding hiernaast)

Een dergelijk traject begint meestal met een "kick-off" met het voltallige team (een team, een afdeling/dienst, het volledige bedrijf), van 2 uur tot 1 dag. Tijdens een voorafgaande briefing worden de thema's afgebakend voor welke de klant in het bijzonder concreet wil vorderen en actiepunten bepalen. Zo worden met een tussentijd van 2-3 weken of 2-3 maanden een of meer workshops voorgesteld. In het kader van deze verbeteracties kan een teambuilding business game worden voorgesteld.

De impact van de boodschappen kan worden versterkt door het gebruik van elektronisch stemmen.

Workshops

Zoals u wellicht al hebt kunnen vaststellen, leggen wij in al onze sessies het accent op:

 • de sensibilisering voor de boodschappen: het betreft hoofdzakelijk boodschappen in verband met onze houding en gedragingen, met de wijze waarop ik mijn werk doe. Het volstaat niet dat de medewerkers qua werk en werkwijze weten wat van hen wordt verwacht, het is belangrijk dat zij zich daar ook bij aansluiten. Daarom moeten zij de toegevoegde waarde, de hoofdreden ervan bevatten. "Storytelling" munt uit in dit soort opdrachten
 • de omzetting in concrete acties: "En nu? Wat betekent dat concreet voor mij? Voor het team?" Dat is de rol van de workshops. De workshops duren een halve dag (om rekening te houden met de operationele verplichtingen van de teams) en volgen de gekozen rode draad voor de "storytelling" met telkens een opleidingsessie van een uur gevolgd door twee gerichte workshops van elk 75 minuten. Wij zorgen ervoor met het leidinggevend personeel te werken voor de interne follow-up van deze acties.

Business game - Project Ballista

Wat is het verband tussen belegeringswapens uit de oudheid, de opmerkelijke veilige terugkeer op Aarde van de Apollo 13-bemanning en ons eigen vermogen om onze dagelijkse werkprocessen te beheren en te verbeteren?

Project Ballista biedt de unieke combinatie van een innovatief en interactief "business game" (waarbij u met uw eigen katapult ballen schiet!) met opleidingssessies op basis van de "casestudy" van de Apollo 13-missie geïllustreerd met audio- en video-opnamen van toen.

Twee tot vijf teams, elk bestaande uit 4 tot 6 personen, gebruiken de katapult om de grootste vijand van elk werkproces te overwinnen: variatie in de behaalde resultaten. Het is dus niet de bedoeling om zo ver mogelijk te schieten maar wel om de variatie tussen de scores te verminderen. Tijdens de dag leren de teams gedurende vier spelsessies om het proces af te bakenen, te beheren, te meten en te verbeteren, alsook om het proces te documenteren en van het ontwikkelingsstadium tot het productiestadium te laten evolueren.

De opleidingssessies en het spel laten toe om diverse vaardigheden te stimuleren en te versterken:

 • stiptheid en prestatiemeting
 • creativiteit en innovatie
 • controle, documentatie en beheer van de werkprocessen
 • teamwerk en samenwerking
 • continue verbetering
 • communicatie en verantwoord delegeren
 • leren uit onze fouten

Dat alles op één dag, gevuld met ontdekkingen, gemeenschappelijke acties en veel, heel veel fun!

Voordelen

 • de medewerkers zijn de hele dag actief
 • er is een constante voortgang van het spel
 • elke fase helpt een stapje vooruit
 • een goed evenwicht tussen de opleidingssessies en het "business game"

Mocht u dat "niet erg serieus lijken", dan moet u weten dat Philippe Leman deze opleidingssessies al een aantal jaar met veel succes leidt aan de Koninklijke Militaire School te Brussel in het kader van de derde opleidingscyclus (aan officieren van vijftien verschillende nationaliteiten met een rang van majoor tot luitenant-kolonel).

Ad-hocdiensten en specialistische expertise

De Pilgrims hebben elk hun eigen specialiteit die wij afhankelijk van de klant, het evenement of het opleidingstraject ter beschikking stellen.

Onder deze diensten en specialistische begeleiding, vermelden wij hierna een aantal missies dat wij regelmatig uitvoeren:

Visie, missie, waarden: het gaat hier om de fundamenten van elke organisatie. Bedrijfsstrategieën, operationele targets, verwachte gedragingen van de teams en van de medewerkers, enz. dat is waar alles begint. Vaak beschikt de organisatie echter niet over deze benchmarks. Of die zijn zodanig geformuleerd om een vitrine te zijn voor de buitenwereld dat zij intern hun doel missen. Of zij worden niet meegedeeld. Of ze worden niet concreet toegepast, enz. Na een begeleiding van een dag met Philippe Leman zal het directieteam de opvatting en doelstellingen van zijn visie, missie en waarden duidelijk, nauwkeurig en bondig kunnen formuleren op een wijze die voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar is.

"Mapping" van processen: in het kader van een traject voor het beheer, de meting en de verbetering van de processen, komt het erop aan dat de teams, zodra weer in hun eigen werkomgeving, hun eigen processen in kaart brengen en verbeteren. Hiertoe, en met de ondersteuning van Philippe Leman, stellen wij u een aanpak voor op basis van het beginsel van de "Vredeseilanden" (de teams leren vissen in plaats van hun een vis te geven). Door een team gedurende een halve dag te leren hoe een werkproces "in kaart te brengen" en de mogelijke verbeterpunten ervan te identificeren, kan het team dezelfde oefening herhalen voor alle werkprocessen waarbij het betrokken is.

Conflictmanagement: Nogmaals communicatie. Conflictmanagement, tussen teams, tussen personen, tussen een bedrijf en een klant, vergt een heel bijzondere expertise... waarvoor u terecht kunt bij Didier Blésin. Dit conflictmanagement gaat niet "koste wat het kost" een oplossing zoeken voor het conflict, maar zal altijd een oplossing voorstellen met inachtneming van de rechten van de betrokken personen en waarbij beide partijen voordeel hebben.