Excellence as a Way of Life

Pilgrim chemins de l excellence apr 2020 way of life

EXCELLENCE AS A WAY OF LIFE

In elke organisatie gaat Kwaliteitszorg gepaard met veranderingen, zowel van de wijze van doen (management en verbetering van de bedrijfsprocessen, communicatiekanalen, interne en externe klant-leveranciersbetrekkingen) als van de wijze van zijn (bedrijfscultuur, bedrijfswaarden en "mindset"). Kwaliteit kan niet aan het toeval worden overgelaten.

De planning, structurering en tenuitvoerlegging van dergelijke veranderingen steunen op een efficiënt projectmanagement. Tijdens de uitvoering van een dergelijk project worden tijdelijke en vaste werkgroepen opgericht.

Het algemeen idee, en hoofdidee, bestaat erin om, op termijn, van een bewuste Kwaliteits- en communicatiegerichte denkwijze over te schakelen op een onbewuste, automatische, instinctieve, natuurlijke en spontane handelwijze. Dat noemen wij "Excellence as a Way of Life

Hoewel het begrip van "Kwaliteitsproject" dan vervaagt, blijven uiteraard de ingevoerde structuren die moeten zorgen voor het duurzaam voortbestaan van de mindset, cultuur en processen van verbetering en innovatie.

 

VAN "ONBEWUST INCOMPETENT" TOT "ONBEWUST COMPETENT"

Unconsciously competent

Onze verbeteraanpak bestaat meestal uit verschillende fasen, ongeacht wij het hebben over het halen van een rijbewijs of de verbetering van werkwijzen binnen een bedrijf.

"Unconsciously incompetent" (onbewust incompetent): het Engels klinkt vaak direct en hard maar verwoordt precies wat wij willen zeggen. In veel gevallen doe ik de dingen niet goed (of niet optimaal) en ik ben mij daarvan niet bewust. Ik denk dat ik met mijn vaders auto kan rijden maar dat is verre van het geval...

"Consciously incompetent" (bewust incompetent): ik ben mij bewust van mijn/onze tekortkomingen, van de verbeterpunten. Ik besef dat met een auto rijden een opleiding en vooral veel praktijk vergt...

"Consciously competent" (bewust competent): beetje bij beetje, stap voor stap, gaan wij onze aanpak geleidelijk aan verbeteren en onze processen en werkwijzen steeds beter beheren. Op een bewuste en weldoordachte wijze. Ik voel dat ik de auto geleidelijk aan goed in de hand heb…

"Unconsciously competent" (onbewust competent): door regelmatig de goede praktijken in herinnering te brengen en verbeterkansen aan te grijpen, begint het tot ons door te dringen dat wij de dingen automatisch "goed doen", dat wij spontaan "klantgericht denken", dat wij regelmatig op een natuurlijke wijze met de anderen communiceren, enz. Met mijn rijbewijs op zak, lijkt autorijden mij voortaan natuurlijk. Nu kan ik mijn aandacht pas echt op de weg, het verkeer en onverwachte situaties concentreren veeleer dan op de schakeling...