Opleidingen

Pilgrim services categories apr 2020 opleidingen

Pilgrim services storytelling aug 2017 nl 1Pilgrim services training apr 2020 leiderschap

 

 

Pilgrim services training apr 2020 communicatiePilgrim services training apr 2020 excellence agility

 

 

 

Pilgrim services training apr 2020 interpersoonlijjkePilgrim services training apr 2020 ontwikkeling

 

 

 

Pilgrim services training apr 2020 techniekenPilgrim services training apr 2020 verkoop

 

 

 

Pilgrim services training apr 2020 op maat

 

 

 

 

Pilgrim services training apr 2020 menselijke hulpbronnen

 

 

 

 

 

TRAJECTEN

Een - kort of langer - "traject" kan een efficiënte combinatie bieden van:

  • sensibiliseringssessies om de medewerkers ontvankelijk te maken voor bepaalde kernwaarden en kerngedragingen (zie voorgaand punt)
  • de concrete toepassing van deze gerichte thema's tijdens de workshops (zie hierna)
  • eventueel een business game om te leren hoe wij onze werkwijzen en processen concreet kunnen verbeteren (zie hierna)
  • of een event met een bundelend karakter, online met de gekozen rode draad (zie afbeelding hiernaast)

Een dergelijk traject begint meestal met een "kick-off" met het voltallige team (een team, een afdeling/dienst, het volledige bedrijf), van 2 uur tot 1 dag. Tijdens een voorafgaande briefing worden de thema's afgebakend voor welke de klant in het bijzonder concreet wil vorderen en actiepunten bepalen. Zo worden met een tussentijd van 2-3 weken of 2-3 maanden een of meer workshops voorgesteld. In het kader van deze verbeteracties kan een teambuilding business game worden voorgesteld.

De impact van de boodschappen kan worden versterkt door het gebruik van elektronisch stemmen.