IN HET KORT

Pilgrim Support zorgt voor

 • sensibilisatie ("weten" en "weten waarom")
 • opleiding ("kunnen")
 • begeleiding ("willen")

en zich toespitst op alle thematieken verbonden aan

 • Excellence
 • bedrijfsflexibiliteit ("Agility")
 • samenwerking ("teamwork")
 • leiderschap

« Storytelling » is één van de belangrijkste didactische tools van Pilgrim Support.

Pilgrim Support, opgericht in 2004 door Philippe Leman en Laurent Guiot, steunt op het concept van "storytelling" (dat Philippe Leman al sinds 1995 met succes toepast) en positioneert zich op de Belgische markt als een toonaangevend bedrijf en speerpunt in deze discipline.

«Het kan altijd beter!». Vanuit die gedachtegang van Thomas Edison adviseren en begeleiden wij onze klanten met het oog op een grotere effectiviteit en efficiëntie.

MISSIE

 

Onze missie bestaat erin onze klanten te helpen:

 • de performance en productiviteit van hun organisatie te verbeteren;
 • het potentieel en het talent van hun medewerkers, teams en managers/leiders te benutten;
 • kernboodschappen (bedrijfsdoelstellingen, bedrijfswaarden, enz.) intern en op een duurzame wijze over te brengen.

De werkingssfeer van onze opdrachten omvat:

 • de begeleiding op directieniveau (Executive coaching):
  • door de definitie en communicatie van de bedrijfsvisie, -missie en -waarden;
  • door de uitstippeling van de bedrijfsstrategie en de implementatie van Operationele Uitmuntendheid (Business Excellence / Operational Excellence).

 • de begeleiding van de teams (Team coaching) :
  • door de sensibilisering en opleiding van de personen als individu en in teamverband op hun «Wegen naar Uitmuntendheid »)
  • door de krachten te bundelen en enthousiasme te bevorderen om Uitmuntendheid te beleven als een manier van denken en zijn («Excellence as a Way of Life»);
  • door de concepten, methoden en gedragingen van Uitmuntendheid die tijdens de sensibiliseringssessies aan bod zijn gekomen, in concrete actiepunten te vertalen.

WAARDEN