storytelling opleiding sensibiliseren conferentie pilgrim excellence philippe leman leman leadership uitmuntendheid storyteller

Workshops

Pilgrim services categories apr 2020 workshops

Zoals u wellicht al hebt kunnen vaststellen, leggen wij in al onze sessies het accent op:

  • de sensibilisering voor de boodschappen: het betreft hoofdzakelijk boodschappen in verband met onze houding en gedragingen, met de wijze waarop ik mijn werk doe. Het volstaat niet dat de medewerkers qua werk en werkwijze weten wat van hen wordt verwacht, het is belangrijk dat zij zich daar ook bij aansluiten. Daarom moeten zij de toegevoegde waarde, de hoofdreden ervan bevatten. "Storytelling" munt uit in dit soort opdrachten
  • de omzetting in concrete acties: "En nu? Wat betekent dat concreet voor mij? Voor het team?" Dat is de rol van de workshops. De workshops duren een halve dag (om rekening te houden met de operationele verplichtingen van de teams) en volgen de gekozen rode draad voor de "storytelling" met telkens een opleidingsessie van een uur gevolgd door twee gerichte workshops van elk 75 minuten. Wij zorgen ervoor met het leidinggevend personeel te werken voor de interne follow-up van deze acties.

 

 

 

De workshops gegeven door de Pilgrims zijn als volgt gestructureerd:

  • duur: van 2 uur tot 1 dag
  • in het Nederlands, Frans of Engels (desgewenst ook tweetalig NL/FR of FR/EN)
  • rode draad: een door de klant gekozen thema.

 

Vereiste voorkennis:

Geen

Doelpubliek:

Directie, kaderpersoneel, medewerkers

 

Er gaat niets boven een direct contact of gepersonaliseerde informatie om aan uw verwachting te voldoen.

Neem dus gerust contact op met Philippe Leman +32 (0)473 92 79 39 of stuur ons uw verzoek.