Thema's

Uitmuntendheid is veeleer een reis dan een bestemming... Een bestemming die wij uiteindelijk nooit bereiken.

Wat ons echter niet belet Uitmuntendheid na te streven. Hiertoe moeten organisaties (private, publieke, charitatieve instellingen, enz.) heel wat thema's in aanmerking nemen. Hierna vindt u de grote themacategorieën alsook enkele voorbeelden van meer specifieke thema's die wij behandelen.

Meestal kunnen wij pas na een onderhoud met onze klanten de onderwerpen afbakenen die voor hen het meest toepasselijk, belangrijk, dringend zijn en de meeste toegevoegde waarde bieden, enz. Op basis daarvan kunnen wij een concrete inhoud voorstellen voor bijvoorbeeld een conferentie van twee uur, een dag bestaande uit een opleidingssessie en een "brainstorming" of een traject in meerdere fasen. 

Wij wijzen er ook op dat de begeleiding met een hoofdthema als uitgangspunt, veel facetten kan omvatten:

 • uw medewerkers sensibiliseren en hun bijval krijgen
 • hun energie bundelen en hen helpen hun kennis in concrete actiepunten om te zetten
 • de toegevoegde waarde voor het bedrijf een duurzaam karakter geven, door te bouwen op de ontwikkeling en managementsystemen van ideeën en      veranderprocessen

De onderstaande categorieën stellen de grote thema's voor:

 • Leiderschap:
  • visie, missie en waarden
  • inspirerend leiderschap / leider vs. manager / "leading quality"
  • gezag en besluitvorming
  • verantwoord delegeren
  • storytelling voor de leider (een "storyleader" worden); het woord nemen in het openbaar
  • enz. 
 • People en Teamwork:
  • groep en team
  • samenwerking / hulp vragen
  • erkenning en motivatie
  • zelfbeheersing en beheersing van anderen
  • verantwoord delegeren
  • leren uit fouten
  • enz. 
 • Communicatie:
  • regelmaat van de communicatie
  • transparantie
  • crisiscommunicatie
  • conflictmanagement / begeleiding van personen of individuen in conflictsituatie
  • actief luisteren
  • interne communicatietools / KNOL (Key News On Line)
  • geweldloze communicatie
  • business storytelling
  • enz.
 • Verander- en innovatiemanagement:
  • Verandermanagement
  • Innovatiemanagement
  • Lateraal denken
  • enz.

 

 • Kwaliteitsketen - Klantgerichtheid en Procesgerichtheid:
  • Kwaliteit en Uitmuntendheid
  • Klantgerichtheid: wie is mijn klant (interne en externe klant); nauwkeurige gegevens; klantgerichtheid
  • Leveranciersgerichtheid: interne en externe leveranciers
  • Procesgerichtheid: wat is een proces; processen en procedures; procesmeting (KPI's) en procesmanagement
  • Procesverbetering: continue verbetering; "breakthrough thinking"; "Ballista-project" (een business game om al deze thema's op een ludieke wijze te ontdekken en teambuilding te stimuleren/versterken)
  • Kwaliteitsmodellen: Het EFQM "Excellence" model
  • enz.

Omdat de thema's die wij onze klanten aanleren ook zelf willen beleven, gaan wij graag nieuwe uitdagingen aan en het gebeurt dan ook regelmatig dat wij een nieuw thema moeten verkennen of een thema dat plots in de schijnwerper komt te staan.

Vraag ons u te verrassen.