De "Pilgrim-Aanpak"

Pilgrim chemins de l excellence apr 2020 aanpak

DE "PILGRIM-AANPAK"

« Storytelling » voor bedrijven (« Business storytelling®»)

Het authentieke « huismerk » van Pilgrim Support. Zie verder in dit document « True stories. True Excellence experts ».

Visuele en multimediale middelen

De verhalen en praktijkvoorbeelden worden voorgesteld en ondersteund door afbeeldingen, foto’s, tekeningen, audio- en videobestanden enz. Het zijn gevarieerde hulpmiddelen om de deelnemers tijdens de sessies te boeien en waarbij « smart » (didactische inhoud) en « fun » (ludieke aspect) hand in hand gaan. Bovendien, en daarin schuilt Pilgrims emblematische aanpak, wordt elk van de gebruikte verhalen voorgesteld in de vorm van een hyperrealistisch stripverhaal dat wij speciaal hiervoor hebben ontworpen met de scenarioschrijver en tekenaar Chris Lamquet. Dit stripverhaal vormt samen met bondige en concrete themafiches het didactisch materiaal van onze sessies.

Interactie

Interactie is van essentieel belang. Een constante interactie in de vorm van een vraag-en-antwoordspel laat toe dat de kernboodschappen van de deelnemers komen en niet van de opleider. De alertheid van de deelnemers kan verder worden versterkt door het gebruik van elektronische stemsystemen, door een “quiz” of nog door de uitwisseling van ideeën aan de hand van gerichte vragen.

Eenvoud

Al onze sessies vallen onder dezelfde noemer, namelijk die van eenvoud. De taal en het taalgebruik zijn aangepast aan het publiek. Zelfs de meest ingewikkelde zaken kunnen (moeten) op een eenvoudige (maar niet simplistische) manier worden voorgesteld. Zoals Leonardo da Vinci zei: « Eenvoud is de ultieme verfijning ».

Praktische oefeningen

Om het met de woorden van Confucius te zeggen: « Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp » . Aan de hand van praktische oefeningen en rollenspellen kunnen de deelnemers de voordelen en de toegevoegde waarde (of schade) van een of ander gedrag of houding concreet toepassen. Dat kan gaan van een « ijsbreker » van een paar minuten tot een businessspel van een halve of volledige dag.

Workshops

Hoe boeiend en interessant een sessie ook mag zijn, alleen praktische oefeningen (individuele reflectie, brainstorming sessie, het in kaart brengen van processen enz.) zullen concrete resultaten opleveren.