storytelling opleiding sensibiliseren conferentie pilgrim excellence philippe leman leman leadership uitmuntendheid storyteller

Conferenties

Pilgrim services categories apr 2020 conferenties

Deze sessies lenen zich voor een aantal mogelijke gebruiken:

  • de versterking van een kernboodschap op een conventie of event
  • het aanleren van concepten, gedragingen, methodes of technieken verbonden aan een specifiek thema
  • "kick-off" (vertrekpunt, sensibilisering) van een traject (zie verder)
  • enz. 

In dit kader passen ook de "events". Terwijl bedrijven soms een beroep doen op onze diensten voor een lezing e.a. tijdens een conventie of een event, vertrouwen zij ons soms ook de organisatie toe van een volledige themadag. Deze dag wordt - rond dezelfde rode draad - ingedeeld in een "educatief" gedeelte (boodschappen van het bedrijf met "storytelling" rond de kernboodschappen/krachtige thema's) en een "recreatief" gedeelte.

Zo kunnen wij u in het kader van een partnerschap met het Euro Space Center meenemen op een missie in de ruimte, waarbij de voormiddag gewijd is aan de kernboodschappen die de Apollo13‑missie ons leert (storytelling met gebruik van authentieke audio-opnamen en videobeelden van toen). In de namiddag kunt u plaatsnemen in de vluchtsimulator van de spaceshuttle en in de oefentoestellen van de astronauten. Succes verzekerd! Op basis van hetzelfde stramien kunnen wij in de voormiddag het verhaal brengen van het fregatschip Leopold I en in de namiddag aan boord van een plezierboot op zee gaan varen, of nog in de voormiddag de leringen van Uitmuntendheid delen en aan de Ecole du feu van Ottignies-LLN het vuur trotseren.

 

 

De conferenties of opleidingssessies gegeven door de Pilgrims zijn als volgt gestructureerd:

  • duur: van 2 uur tot 1 dag
  • in het Nederlands, Frans of Engels (desgewenst ook tweetalig NL/FR of FR/EN)
  • rode draad: een of meer door de klant gekozen thema's; of een verhaal dat dient als rode draad en bijzondere aspecten van Uitmuntendheid voor het voetlicht brengt.

Vereiste voorkennis:

Geen

Doelpubliek:

Directie, kaderpersoneel, medewerkers

 

Er gaat niets boven een direct contact of gepersonaliseerde informatie om aan uw verwachting te voldoen.

Neem dus gerust contact op met Philippe Leman +32 (0)473 92 79 39 of stuur ons uw verzoek.