10 jaar later... een levendige herinnering…

Steeds fris... 10 jaar later

Storytelling "boost" memorisatie. Het verhaal is namelijk met emoties doorweven: angst, hoop, droefheid, vreugde, enz. Bij dergelijke emoties gaan onze hersenen een signaal geven waardoor het lichaam adrenaline produceert die memorisatie "boost". Zo komt het dat wanneer een gebeurtenis in de context van een verhaal wordt voorgesteld, de memorisatiefactor 20 keer groter is dan wanneer de gebeurtenis zonder context wordt voorgesteld.

Het is nuttig hierop te wijzen... maar zoveel beter en geloofwaardiger wanneer de klanten het er zelf over hebben.

  • In september 2014 verleent een HR-directrice haar hulp aan een presentatie over "storytelling" bij de VDP-Brabant (Vereniging van Professionals in Human Resources - België). Na de presentatie komt het memorisatievermogen ter sprake en bevestigt zij haar levendige herinnering aan de "Apollo 13" presentatie gegeven aan ICHEC-Entreprises... in juni 2006 of 8 jaar geleden.
  • In september 2014 neemt de heer Erick Perruche, Directeur Kwaliteit van de Luchthavens van Lyon (Frankrijk), contact op met Pilgrim Support voor een coachingsessie in zijn bedrijf. Waarom Pilgrim Support? Hij bewaart een unieke herinnering aan twee "Apollo 13" conferenties aan de Franse La Poste die hij in januari en mei 2007 of 7 jaar geleden heeft bijgewoond.

 

  • Ten slotte, terugblikkend op hun verschillende algemene vergaderingen en staten‑generaal van de afgelopen 10 jaar, stelt de ADIC (Association chrétienne des dirigeants et cadres - België) vast dat de "Apollo 13" conferentie van januari 2005 het enige evenement is dat nog werkelijk vers in ieders geheugen ligt… Meer dan 9 jaar later.
Apollo 13 ontploffing