Gepersonnaliseerde en tailor-made producten

Pilgrim products apr 2020 custom nl

Om de aanpak van onze klanten te ondersteunen en voor een maximale impact bij hun medewerkers, hebben wij sinds 2004 heel wat verschillende producten of media ontwikkeld om in te spelen op de specifieke vraag of context van de klant.

Onder "gepersonaliseerde" producten moet worden verstaan onze standaardproducten die wij aan de "huisstijl" aanpassen of waarvan wij de inhoud (gebruikte taal/vakjargon) iets wijzigen.

Onder "producten op maat" moet worden verstaan specifieke producten die wij ontwikkelen om de bedoeling van de klant te ondersteunen. Dat kan de vorm aannemen van brochures met een specifiek formaat, muismatjes met verwisselbare boodschappen, posters, "roll-up displays" (rolbanners), magneten, enz.

Hierna kunt u een paar voorbeelden zien van producten die wij samen met onze partnerklanten hebben ontwikkeld.

Tractebel Engineering

In het kader van onze opleidingssessies bij Tractebel Engineering werden de kernboodschappen over Kwaliteit versterkt door het gebruik van een aantal verschillende rolbanners alsook van een map ("Flight Book" genoemd vanwege de gebruikte rode draad van "Apollo 13").

ING

Een sensibiliseringscampagne met diverse kernthema's (klantgerichtheid, regelmaat en transparantie in communicatie, stiptheid, enz.) werd ondersteund door de uitgave van toepassingsgerichte brochures: 2 campagnes met elk 3 thema's uitgegeven in 11.000 exemplaren (Frans en Nederlands)

 

UCB

Een opleiding Kwaliteit voor zowel de kaderleden, bedienden, wetenschappers en arbeiders (met inbegrip van de nachtploegen) werd ondersteund door een map met uitmuntendheidsfiches die dieper ingaan op zowel de "traditionele" Pilgrim-thema's (klantgerichtheid, leren uit fouten, enz.) als op specifieke klantthema's.

Het didactisch materiaal, met inbegrip van een voor het UCB aangepaste versie van het stripverhaal in het Frans en het Engels, werd ook in het Duits vertaald ter gelegenheid van de overname door de Groep van een Duits bedrijf.

 

Glaxo SmithKline

Ten slotte, ter versterking van hun Kwaliteitscultuur, heeft GSK ons verzocht om een aantal verschillende tools te ontwikkelen: geheugensteuntjes, "refreshers", "teasers", enz.

Het muismatje werd gebruikt om onder een standaardbekleding verschillende boodschappen weer te geven (communicatiecampagne).

De vragenlijst spoorde tot actie aan: concreet en meetbaar.

Glaxo SmithKline

Afin de renforcer les compétencees de "maîtrise de soi" et "maîtrise des autres" de l'ensemble du personnel roulant et de sécurité, soit 4 000 persopnnes, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) nous a demandé deux modules de formation soutenu par un matériel sur mesure.

Dans leur cas, le fil rouge "storytelling" choisi fut celui des pompiers, amenés chaque jour à maîtriser le contrôle de soi et des autres. Nous suivons ainsi 24 heures de garde des sapeurs-pompiers de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU).

Le matériel comprenait deux brochures combinant histoires des pompiers, témoignages de la STIB et contenu pédagogique.