Standaard producten

Pilgrim products apr 2020 standard nl

ALBUMS

De stripalbums zijn de speerpunt die de diensten van onze Pilgrims bij de klanten ondersteunen. Zij behoren tot de reeks "Wegen naar Uitmuntendheid" en lenen zich trouwens zeer goed voor persoonlijke lectuur.

Onze albums zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels en bestaan elk uit drie delen:

 • een stripverhaal, ontwikkeld en uitgegeven door Pilgrim Support, waarvan het script en de tekeningen van de hand van een meester van het Belgische stripverhaal Chris Lamquet
 • een technische map met de historische context, beroepscompetenties, technische aspecten, anekdotes, enz.
 • een map Uitmuntendheid met een aantal succesfactoren en verbeterthema's voor de organisaties (visie en waarden, klantgerichtheid, communicatie, verantwoord delegeren, enz.)
 

Behalve de voorstelling van de hoofdthema's (die op onze eigen werkomgeving betrekking hebben en die inspireren) met een specifiek verhaal als uitgangspunt, verwijst de map Uitmuntendheid van elk album naar tal van Uitmuntendheidsfiches gebundeld in het "Vademecum van Uitmuntendheid".

Zo kan het album tegelijkertijd focussen op de reële toegevoegde waarde die dit verhaal of deze omgeving inhoudt en met het "Vademecum van Uitmuntendheid" de fundamentele of meer technische thema's behandelen die soms in meerdere verhalen terugkeren. Zo bieden zowel het universum van Apollo 13 als dat van het fregatschip Leopold I de mogelijkheid om meer te leren over bijvoorbeeld verantwoord delegeren of het belang zijn doelen duidelijk te bepalen.

 

VADEMECUM VAN UITMUNTENDHEID

De toelichtende teksten van de mappen Uitmuntendheid van de albums verwijzen herhaaldelijk naar de Uitmuntendheidsfiches die dieper ingaan op thema's zoals verantwoord delegeren, inspirerend leiderschap, communicatie, enz.

 

Dieper maar op een beknopte wijze. "Het heeft geen zin in de derde paragraaf over talent te spreken als de lezer al van bij de tweede paragraaf 'afhaakt'", dixit Frans journaliste en schrijver Françoise Giroud. Wij hebben ons dus opzettelijk "ingetoomd" door onszelf ertoe te verplichten de onderwerpen op maximaal een recto verso fiche professioneel en nauwkeurig voor te stellen en de lezer tot actie aan te sporen. Al deze fiches zijn in een map verzameld, een waar vademecum (*) van Uitmuntendheid... wat trouwens ook de naam is van deze map...

Zo bevat ons vademecum een honderdtal Uitmuntendheidsfiches over uiteenlopende onderwerpen zoals:

 • de motivatiefactoren van een team
 • de PDCA-methode
 • wat inspirerend leiderschap kenmerkt
 • visie, missie en waarden, hun rol en hoe die formuleren
 • hoe een proces verbeteren 
 • wie is mijn klant?
 • actief luisteren
 • hoe uit vergissingen leren
 • lateraal denken 
 • enz.

... deze thema's bevinden zich onder dezelfde noemer van het streven naar Uitmuntendheid.

Merk ook op dat de meeste van deze thema's niet alleen in de beroepssfeer maar ook in de persoonlijke levenssfeer hun belang hebben. Deze map is momenteel in ontwikkeling en zal in de loop van 2015 worden uitgegeven Ter illustratie stellen wij u hierna twee fiches in het Frans voor.

(*) vademecum = van het Latijn "ga met mij", een zakboekje dat men altijd bij zich draagt

 

Er gaat niets boven een direct contact of gepersonaliseerde informatie om aan uw verwachting te voldoen.

Neem dus gerust contact op met Philippe Leman +32 (0)473 92 79 39 of stuur ons uw verzoek.