uitmuntendheid excellence business excellence operational excellence pilgrim pilgrim support philippe leman leman continu verbetering proces advies begeleiding training sensibilisatie

Business Excellence

Pilgrim services excellence aug 2017 nl 3

 • Wilt u een initiatief starten voor Uitmuntendheid of Kwaliteitsverbetering (van producten of diensten), maar weet u niet waar te beginnen of welke hulpmiddelen u het best gebruikt?
 • Wilt u een bestaand initiatief boosten en er zo veel mogelijk medewerkers bij betrekken?
 • Wilt u rond een specifiek thema en/of specifieke afdeling of site werken?

Wij hebben 25 jaar ervaring op het gebied van Uitmuntendheid, geruggesteund door 20 jaar ervaring in “business storytelling”, dat doelgericht wordt ingezet voor Kwaliteitsverbeteringsplannen.

Storytelling is, zowel voor ons als voor u, het uitverkoren middel om

 • zin te geven (Ik begrijp waarom dit allemaal zo belangrijk is);
 • aan te sporen tot actie (Ik begrijp dat het ook mij aangaat, dat ik er een rol in heb).

Daarom bieden wij

 • advies en begeleiding om uw Uitmuntendheid-plan te definiëren, structureren, te starten en op te volgen;
 • sensibiliseringssessies en opleiding (kick-offs en workshops) voor het kaderpersoneel en andere werknemers.
 

Definiëren en opvolgen van uw plan - Advies en begeleiding

 • definiëren van de "scope" en de kern van het plan;
 • organisatie en hulpmiddelen: Hoe te organiseren? Waar te beginnen? Welke resources? Wat voor een uitrolplan? Welke opvolgings-, evaluatie en beheermethodes?

Uitrol - Sensibilisering en opleiding - Gebruik van storytelling

 • directie en kaderpersoneel: sensibiliseringssessie en opleiding over de beginselen van Uitmuntendheid (concepten en hulpmiddelen, en vooral gedrag en houding), vanuit managementperspectief;
 • alle medewerkers: sensibiliseringssessie en opleiding over de beginselen van Uitmuntendheid (concepten en hulpmiddelen, en vooral gedrag en houding).

Allebei de sessies (van een halve of een hele dag) maken uitgebreid gebruik van storytelling. Er worden parallellen getrokken met de dagelijkse uitdagingen in de praktijk. De aanpak is aangenaam en speels, en er is een duidelijk verband met het dagelijks werk van de deelnemers.

Vereisten:

Kan worden voorafgegaan door de module “Visie, missie en waarden”, die zorgt voor een stevige basis voor uw plan

Vervolg:

Kaderpersoneel kan nadien de module "Inspiring leadership" (1 dag) volgen en vrijwilligers kunnen een specifieke opleiding volgen om “ambassadeurs van Uitmuntendheid” te worden binnen uw teams (1 dag).

Doelpubliek:

Definiëren en opvolgen van het plan: directie en kaderpersoneel

Uitrol: alle werknemers