Inspirerend Leiderschap

Pilgrim services leadership aug 2017 nl 2

"Inspirerend leiderschap" is eigenlijk een pleonasme, want inspireren is inherent aan leiding geven.

Hoe verder managers stijgen in de bedrijfshiërarchie, hoe meer tijd ze moeten besteden aan hun “leidersrol” (degene die leidt, de weg wijst, aanmoedigt en ondersteunt) en moeten ze minder tijd besteden aan het “managen”, omdat ze toenemend kunnen rekenen op uitstekende managers die voor en met hen werken.

Vraagt u zich nu af of dat echt het geval is in uw bedrijf?

Laten we er samen aan werken!

 

 

Inspiring leadership - Opleiding van 1 dag

Dag 1 - Efficiënte manager en inspirerende leider

 • Manager en/of leider
 • Het model van Kouzes en Posner dient als rode draad
  • Inspiring a shared vision - een gemeenschappelijke visie inspireren
  • Enabling others to act - anderen in staat stellen om hun job uit te oefenen
  • Challenging the process - de processen toetsen
  • Gaining the heart - harten winnen
  • Modelling the way - de weg wijzen
 • Hoe kun je een geïnspireerde en inspirerende leider zijn?
 • Belang van de visie, missie en waarden
 • Belang van verantwoord delegeren (of “empowerment”, "auftragstaktik”, of nog "entreprise libérée”)

Via storytelling kunnen we ons laten inspireren door talloze voorbeelden van uitmuntend leiderschap.

 

Vereisten:

Geen

Vervolg:

Kan worden gevolgd door de module "Visie, missie en waarden" om - zo collegiaal mogelijk - de basis van de onderneming te definiëren.

Kan worden gevolgd door een workshop “verantwoord delegeren” (1/2 dag) om de delegeerhulpmiddelen van mijn bedrijf / mijn afdeling / mijn team te concretiseren.

Maakt deel uit van het Uitmuntendheid-plan

Doelpubliek:

Directie, kaderpersoneel