Team

Pilgrim services team aug 2017 nl 3

Onze teams moeten zich blijven heruitvinden.

Transversaliteit wordt alsmaar belangrijker. We werken hoe langer hoe vaker in de vorm van “projecten”. We focussen op de Kwaliteitsketens, vertrekkende bij de aanvraag van de klant tot zijn tevredenheid na levering. We zijn cocreator van oplossingen, individueel of in team. De klant is niet langer een passieve partij in de kern van onze activiteiten. Hij neemt deel aan de processen en aan deze cocreatie, net zoals onze leveranciers.  

Die mentaliteitsverandering vraagt ook om veranderingen in de praktijk. Voor sommigen zullen die heel vanzelfsprekend lijken, maar voor anderen mogelijk heel wat minder: verantwoord delegeren, het recht op vergissingen, initiatief en inventiviteit, nederigheid, iteratieve ontwikkelingsprocedures, hulp vragen en bieden enz.

Als we ervoor willen zorgen dat ons kaderpersoneel en onze werknemers al die veranderingen omarmen, moeten ze er de zin en meerwaarde van inzien (voor zichzelf én voor anderen), en begrijpen welke rol zij erin spelen.

Begin met harten te winnen. Wij kunnen u helpen. Wij doen dit namelijk al 15 jaar.

 

 

Committed teams - Sensibiliseringsvorming in 1/2 of 1 dag

Enerzijds geven we meer zin aan het geleverde werk en de te nemen of genomen acties, om medewerkers wakker te schudden, hun harten te winnen en hun enthousiasme op te wekken. Anderzijds bezorgen we uw teams ook meer inzicht in de hieronderstaande begrippen voor hun goede werking, nu en in de toekomst.

We kiezen de thema's samen met u, in functie van de gekozen duur (1/2 dag of 1 dag) en uw prioriteiten.

Dag 1 - Committed teams - Lijst met mogelijke thema's

 • Groep of team?
 • Uitmuntendheid, Kwaliteit ... wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat voor mij/ons?
 • Visie, missie en waarden ... Wat betekent dat voor mij/ons?
 • Doelen stellen: S.M.A.R.T.-doelen, inzet en nauwkeurigheid
 • Kwaliteitsketens
  • Klantgerichtheid
  • Leveranciersgerichtheid
  • Procesgerichtheid
 • Samenwerking, hulp vragen, nederigheid en solidariteit
 • Verantwoord delegeren
 • Waarom en hoe erkenning geven
 • Communicatie: regelmatig en transparant

Bovendien kunnen de volgende thema's

 • Verander-, flexibiliteits- en innovatiemanagement
 • Samenwerking, cocreatie, cobeheer
 • Procesverbetering
 • Leren uit onze fouten

extra nuttig zijn als vooraf de teambuilding “Project Ballista” wordt gevolgd (zie de toegewijde pagina)

Storytelling zorgt ervoor dat alle deelnemers zich kunnen vinden in de voorgestelde gedragingen en houdingen, en spoort hen aan om dat te vertalen in hun dagelijks werk.

 

Vereisten:

Kan worden voorafgegaan door de module "Visie, missie en waarden" want we komen tijdens de opleiding voortdurend terug op deze basis van de onderneming.

Vervolg:

Kan worden gevolgd door verschillende workshops:

 • klantgerichtheid
 • communicatie (transparant en regelmatig)
 • verantwoord delegeren
 • leren uit onze fouten
 • enz.

Deze workshops duren een halve dag en vertalen de vergaarde begrippen van de opleiding in concrete en meetbare acties.

Doelpubliek:

Alle medewerkers