Thematieken

  • Business Excellence

    Wij bieden advies en begeleiding om uw Uitmuntendheid-plan te definiëren, te starten en op te volgen. En ook sensibiliseringssessies en opleiding voor het personeel.
  • Inspirerend Leiderschap

    Hoe verder managers stijgen in de bedrijfshiërarchie, hoe meer tijd ze moeten besteden aan hun “leidersrol” (degene die leidt, de weg wijst, aanmoedigt en ondersteunt) en moeten ze minder tijd besteden aan het “managen”, omdat ze toenemend kunnen rekenen op uitstekende managers die voor en met hen werken.
  • Team

    Onze teams moeten zich concentreren op transversaliteit. We werken hoe langer hoe vaker in de vorm van “projecten”. We focussen op de Kwaliteitsketens. Dat vraagt verantwoord delegeren, het recht op vergissingen, initiatief en inventiviteit, nederigheid, iteratieve ontwikkelingsprocedures, hulp vragen en bieden enz.