Apollo 13 (NL versie)

A13 NL - Cover
A13 NL - Blz. 13 - Stripverhaal
A13 NL - Blz. 20 - Stripverhaal
A13 NL - Blz. 57 - Uitmuntendheidgids
A13 NL - Blz. 59 - Uitmuntendheidgids
A13 NL - Blz. 83 - Technische gids
A13 NL - Blz. 85 - Technische gids
A13 NL - Cover back
27,36€ excl. tax
  • A13 NL - Cover
  • A13 NL - Blz. 13 - Stripverhaal
  • A13 NL - Blz. 20 - Stripverhaal
  • A13 NL - Blz. 57 - Uitmuntendheidgids
  • A13 NL - Blz. 59 - Uitmuntendheidgids
  • A13 NL - Blz. 83 - Technische gids
  • A13 NL - Blz. 85 - Technische gids
  • A13 NL - Cover back

Condition : new

13 april 1970, 21.07 uur, op 334.325 km van de Aarde.

Apollo 13 is de derde bemande missie die voet moet zetten op de Maan.

Na 56 uur vlucht doet zich een ontploffing voor... de schade is groot. Apollo 13 verliest zuurstof, water, warmte, energie... Nu moet alles in het werk worden gesteld om de bemanning veilig te laten terugkeren. Wat dankzij de inspanningen en het voorbeeldige optreden van de vluchtleiding in Houston, uiteindelijk mogelijk zal zijn.

Apollo 13 is een sprekend voorbeeld van Uitmuntendheid. Hoewel Apollo 11 (eerste maanlanding) NASA's grootste succes blijft, is Apollo 13 ongetwijfeld zijn mooiste uur. Want tegenover tegenspoed hebben de personen, de teams en de leiders werkelijk het beste van zichzelf gegeven. De map Uitmuntendheid die bij het hyperrealistische stripverhaal van 36 pagina's is gevoegd, ontwikkelt een vijftiental Uitmuntendheidsthema's (gaande van leren uit fouten tot vindingrijkheid, verantwoord delegeren, de regelmaat van de communicatie, enz.).


Manufacturer : Pilgrim Support

Apollo 13